0 0
33 класс, толщина 12 мм, цена за 1 кв.м.
662   795   арт. 00929696
33 класс, толщина 8 мм, цена за 1 кв.м.
599   830   арт. 00029218
32 класс, толщина 8 мм, цена за 1 кв.м.
851 / м2   1 035   1 751 / упак. арт. 30007
31 класс, толщина 7 мм, цена за 1 кв.м.
255   355   арт. 00928583
32 класс, толщина 7 мм, цена за 1 кв.м.
408 / м2   510   920 / упак. арт. 504427001
33 класс, толщина 8 мм
792 / м2   887   1 588 / упак. арт. 504426001
32 класс, толщина 8 мм, цена за 1 кв.м.
596 / м2   665   1 194 / упак. арт. 504022059
32 класс, толщина 10 мм, цена за 1 кв.м.
592   709   арт. 00929711
31 класс, толщина 7 мм, цена за 1 кв.м.
255   355   арт. 00928587
33 класс, толщина 8 мм, цена за 1 кв.м.
599   830   арт. 00933478
32 класс, толщина 8 мм
670 / м2   747   1 343 / упак. арт. 504108017
33 класс, толщина 12 мм, цена за 1 кв.м.
662   794   арт. 00929692
32 класс, толщина 8 мм, цена за 1 кв.м.
489   652   арт. 00931434
33 класс, толщина 12 мм, цена за 1 кв.м.
662   794   арт. 00929693